HISTORIE ENERGETICKÉHO CENTRA

Energetické centrum vzniklo současně se založením textilního podniku Jitka, jako jeho energetický zdroj ke krytí potřeby tepla a elektřiny. EC bylo do roku 2002 součástí společnosti Jitka, posléze bylo vyčleněno jako samostatná společnost mimo společnost Jitka.

V souladu s Energetickou koncepcí ČR z 10. března 2004 a podporou realizací zdrojů s využitím obnovitelných zdrojů energie byla ve vysoko-nákladových opatřeních navržena rekonstrukce EC na zdroj využívající biomasu k výrobě elektřiny a tepla kombinovaným způsobem.

Záměr byl založen na využití příležitostí v podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, v tomto případě na výrobě elektřiny z biomasy.

Z kotelny EC byly odstraněny dva parní kotle (K1 a K2) spalující mazut a zemní plyn a byly nahrazeny moderním kotlem na spalování biomasy včetně veškerého příslušenství a kompletního palivového hospodářství. Rekonstruovaný kotel K3 a kotel K4 byly zachovány pro překlenutí období výstavby biomasového kotle a v současném provozu EC slouží hlavně pro dodávku technologického tepla a jako záložní zdroj tepla pro vytápění.

Ze strojovny EC byla demontována jedna ze stávajících turbín (nefunkční TG 1) včetně základových prvků a byla nahrazena moderní kondenzační odběrovou turbínou pro výrobu elektřiny z biomasy a dodávku tepla pro vytápění, dodávka tepla je realizována odběrem na tlakové úrovni 3 bary. K nově instalované kondenzační odběrové turbíně byla dodána kompletní kondenzace napojena na chladící okruh.

Při rekonstrukci byla snaha o maximální využití stávající technologie, jejích fungujících částí. Celková koncepce rekonstrukce kotelny byla připravena na základě požadavku na vysokou ekonomičnost provozu zdroje a s tím spojenou provozní spolehlivost. Kotel splňuje nejpřísnější ekologické limity.

Certifikáty

certifikat_overena_firma

Novinky

18.06.2018

Ekologizace zdroje - náhrada mazutových kotlů za biomasový  více zde

21.05.2018

Oznámení o plánované rekonstrukci tepelného rozvodu na sídlišti Jitka  více zde

19.06.2017

V roce 2017 proběhne na sítích Energetického centra I. etapa rekonstrukce horkovodu VS Jednota.   více zde


Archív

Kde nás najdete

Kudy se k nám dostanete?

Energetické centrum s.r.o.
GPS: 49°8'39.8"N, 15°2'06"E