Společnost

ENERGETICKÉ CENTRUM s.r.o.

Otín 3, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 51 818

Zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11252
Vlastníkem 100% Energetického centra s. r. o. je akciová společnost ČEZ, a. s.

DOZORČÍ ORGÁNY

Dozorčí rada Energetického centra s.r.o.

Společnost Energetické centrum s.r.o. Jindřichův Hradec spadá do gesce Divize výroba ČEZ, a.s.

Stručný popis:

EC vzniklo současně se založením textilního podniku Jitka, jako jeho energetický zdroj ke krytí potřeby tepla a elektřiny. EC bylo do roku 2002 součástí společnosti Jitka, posléze bylo vyčleněno jako samostatná společnost mimo společnost Jitka.

V souladu s Energetickou koncepcí ČR z 10. března 2004 a podporou realizací zdrojů s využitím obnovitelných zdrojů energie byla ve vysoko-nákladových opatřeních navržena rekonstrukce EC na zdroj využívající biomasu k výrobě elektřiny a tepla kombinovaným způsobem.

Záměr byl založen na využití příležitostí v podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, v tomto případě na výrobě elektřiny z biomasy.

Z kotelny EC byly odstraněny dva parní kotle (K1 a K2) spalující mazut a zemní plyn a byly nahrazeny moderním kotlem na spalování biomasy včetně veškerého příslušenství a kompletního palivového hospodářství. Rekonstruovaný kotel K3 a kotel K4 byly zachovány pro překlenutí období výstavby biomasového kotle a v současném provozu EC slouží hlavně pro dodávku technologického tepla a jako záložní zdroj tepla pro vytápění.

Ze strojovny EC byla demontována jedna ze stávajících turbín (nefunkční TG 1) včetně základových prvků a byla nahrazena moderní kondenzační odběrovou turbínou pro výrobu elektřiny z biomasy a dodávku tepla pro vytápění, dodávka tepla je realizována odběrem na tlakové úrovni 3 bary. K nově instalované kondenzační odběrové turbíně byla dodána kompletní kondenzace napojena na chladící okruh.

Při rekonstrukci byla snaha o maximální využití stávající technologie, jejích fungujících částí. Celková koncepce rekonstrukce kotelny byla připravena na základě požadavku na vysokou ekonomičnost provozu zdroje a s tím spojenou provozní spolehlivost. Kotel splňuje nejpřísnější ekologické limity. 

Certifikáty

Novinky

18.06.2018

Ekologizace zdroje - náhrada mazutových kotlů za biomasový  více zde

21.05.2018

Oznámení o plánované rekonstrukci tepelného rozvodu na sídlišti Jitka  více zde


Archív

Ilustrační fotografie

Balíky slámy